Aukra kommune

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
Julsundet skole
Arbeidsstad:
Julsundet skole
Søknadsfrist:
14.10.2222
Avdeling:
Innvandring og integrering
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
07.10.2022
Avdeling:
Heimetenester
Arbeidsstad:
Tenester for heimebuande
Søknadsfrist:
11.10.2022
Avdeling:
Institusjonstenester
Arbeidsstad:
Avlastningstenesta
Søknadsfrist:
25.09.2022
Avdeling:
Institusjonstenester
Arbeidsstad:
Bergtun
Søknadsfrist:
30.10.2022
Avdeling:
Institusjonstenester
Arbeidsstad:
Aukra Omsorgsenter
Søknadsfrist:
30.10.2022

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.