Aukra kommune Institusjonstenester

Avlastarfamiliar til born i skulealder

Avlastarfamiliar

Avlastar oppdrag

Avdeling avlastningstenester søkjer etter vaksne, ansvarsbevisste og omsorgsfulle personar eller familiar som har kapasitet til å være avlastar for born med spesielle behov. Avlastning kan gis i kommunal avlastningsbustad, eller hos familie som stiller seg disponibel for oppgåva. 

Vi har behov for fleire avlastarar.

Oppdraga vil ofte være på helg, til dømes ei helg kvar mnd eller annakvar helg. 

Krav til søkar

Det er ikkje krav til formell utdanning eller spesiell arbeidserfaring. Det viktigste er at du er stabil og ansvarsbevisst . Du må kunne jobbe sjølvstendig og være engasjert. 

Eignaheit er ein del av kvalifikasjonsvurderinga, og den spesielle situasjonen som ligg føre ved tilsetting av avlastar vil gjere at ein vurderer personleg kjemi og kjennskap som eit gode.

Du må ha sertifikat klasse B, og det er ein fordel om du disponerar eigen bil. 

Godkjent poilitiattest

Løn

Kommunen nyttar KS sine satsar for avlastarar 

 

 

 

 

 

Del på:

Referansenr:

22/1078

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Engasjement

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

25.09.2022

Tiltreding:

01.10.2022

Arbeidsstad:

Avlastningstenesta

Kontaktpersonar:

Siri Halvorsen (einingsleiar)

mob: +47 97645133

Adresse:

Falkhytten 6480 Aukra